Stt yêu một người vô tâm, bản thân đau đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần |Anhhungdualeo

Bản chất con người Đừng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều sẽ chỉ làm tổn thương bản thân mà thôi. Người nói không quan tâm, người nghe nghĩ, lời nói không có ý nghĩa, làm sao bạn có thể không suy nghĩ. Nhiều điều người nói nhanh chóng quên đi nhưng người nghe vẫn luôn... » read more