Anhhungdualeo.com

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tổng hợp những status hay nhất khiến bạn phải suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống |Anhhungdualeo

Tin rằng bạn có thể làm được tức là bạn mới đi được nửa chặng đường. Đừng giống như chính mình với ai đó trên thế giới này. Nếu bạn làm vậy, bạn đang tự làm hại chính mình. Không có trạng thái Không có hy vọng, người ta chỉ buồn vì nhân duyên. Bắt... » read more